1

فواید کتاب و کتابخوانی برای کودک و نوجوان

News Discuss 
انسان از همان اول قصه ها را به صورت شفاهی بیان می کرده و به نسل های بعد نیز منتقل کرده است. وقتی قصه گوی یک قصه خوب را بیان کند به شنونده این امکان را می دهد که تخیل پردازی کند و حس قصه پردازی او تحریک می https://manuel6krux.blogscribble.com/15508557/فواید-کتاب-و-کتابخوانی-برای-کودک-و-نوجوان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story